Ангел-хранител бди над теб постоянно, а когато иска да те предупреди за нещо важно ще усетиш следното..
Хората с психически отклонения не са в състояние да настроят нервната си система по начин, по който да възприемат послания, които отпращат към тях от другата страна на реалния свят, в който живеят. Разбира се, това се отнася и за невярващите, че висшите сили могат да се намесят в вътрешния си мир, като им изпращат послания от техния ангел-пазител. За вярващите от вас, по-долу ще дадем 6 знака, по които може да се ориентирате доколко имате ангел-пазител, изпращащ си сигнал от другия страна на действителността.

1) Спомнят си ясно какво сте сънували. Ако се събудите в дълбоката нощ или рано сутринта, от съзнанието ви ясно изплуват изразителни сънища – било то радостни или предизвикващи ужас – това е съобщение от вашия ангел-пазител за очакванията ви за промени. Тази “божествена” информация се дължи на това, че астралният свят става достъпен точно когато спите и неземните същества – ангелите-пазители – се появяват в вашите сънища като образи, които си спомняте.

2) Сетивните органи стават много чувствителни. Ако приемете остро реалния свят с периферното си зрение като движещи се фигури или при най-леко докосване или чрез тихи мелодични звуци или чрез напойващи аромати, то приемайте това като знак, че сте под защитата на ангел-пазител.

3) Имате ясно изразени комуникационни проблеми при използване на електронна- или електротехника. Това са: компютри, GSM-и, телевизори, радиа, прибори, уреди, запалването в превозни средства и други. Навсякъде при тях има пренос на електрични вълни, които са в същност връзката между реалния и отвъдния светове. Затова, ако, например, колата ви не „пали“, без всякаква причина, то възприемате това като сигнал от вашия ангел-пазител, да не пътувате в близко бъдеще.

4) Усещате прилив на необяснимо от къде идващи знания. Ако въпросите, над които се „блъскате“ в продължение на дни и месеци, изведнъж получат в ума ви кристално ясни отговори, то знайте, че това идва от намесата на вашия ангел-пазител. Така че не се учудвайте на внезапно проявяващите се у вас телепатични способности – това е свидетелство за грижата на ангела-пазител за вашите умствени ценности.

5) Усещате страх и ви побиват студени тръпки. Ако предсказвате чисто интуитивно дадено, свързано по някакъв начин с вас събитие, и при това имате чувството, че кожата ви настръхва, то внимавайте – това е предупреждение от страна на вашия ангел-пазител, че събитието ще има неблагоприятен завършек.

6) Зачестяват необясними съвпадения между вашите мисли в момента и реално случващи се при това събитие. Ако, когато си мислиш за нещо важно и получиш потвърждение за неговата значимост под формата на песен или фраза, например, от приближаващо до теб превозно средство, то значи си на прав път, очертан точно от твоя ангел-пазител! Затова винаги обърнете внимание на незначителните събития на пръв поглед около вас, за да бъдете достатъчно комфортни – очаквайте одобрението или не одобрението на вашия ангел-пазител!

Източник:  vsyakajena