Бабини поверия променят съдбата ни
Бабините поверия са също толкова силни и значими, колкото бабините илачи. Ако се изпълняват, могат да дадат голямо отражение върху живота, късмета и съдбата ви. Ако спите с глава на север, ще сте здрави, ще сънувате хубави сънища. Ако спите на юг, това води до сънливост, раздразнителност, разваляне на цвета на лицето. Не бива да се спи с глава на запад – на болести е. Децата, родени през зимата, са по-щастливи. Родените през юли, август и септември нямат хармония в семейството и боледуват.

За да са щастливи младоженците, преди сватбата да сложат в обувката за през нощта дафинов лист и офика. На сутринта ги махнете, а когато ги изхвърляте, помолете за прошка. Венчалният пръстен не се дава на никого. Ако го загубите – на развод е, а ако го дадете на друг да го премери, ще ви изневерят. Върху захвърлените на земята вещи сяда зъл дух, трябва да се окачват нависоко. Отрязаните коси и нокти да не се изхвърлят, а да се закопават.

На домино да се гадае само във вторник и четвъртък. В дома не трябва да има паяжини, особено на черни паяци (в тях се вселява душата на черен маг). Паяжината означава присъствие на зъл дух в дома. Най-добре е да се премахват с клонки от върба и да се изхвърлят.

Не бива да се убиват паяците, а да се изхвърлят от дома. Бременна жена не трябва да носи пола над коленете – ще е болно детето ѝ. Когато готвите, първата лъжичка оставете в чинийка заедно с дървената лъжица до вечерта – тя е за астралните същности и домашния дух. След сън ръцете трябва да се измият, тъй като когато заспиваме, нечистият дух се докосва до ръцете ни и е още там.

Лицето трябва да се мие, без да се докосват очите. Ако оставате дълго в леглото си, полагате пътя към психически усложнения. Трябва да се става от леглото с лице към стаята и с десния крак. Тогава денят ви ще мине спокойно. Трябва да лягате поне 1 минута преди полунощ, иначе ще си легнете с дявола.

Източник: Ретро