Важно за всички безработни! Вижте какво трябва да направите, за да не изгубите здравноосигурителните си права..
Безработните, които не получават обезщетения, са длъжни всеки месец сами да внасят здравни вноски, напомнят от НАП. От приходната агенция предупреждават, че ако 3 последователни месеца не постъпят плащания към НОИ, се губят правата за безплатна медицинска помощ, уточнява БНТ.

„Първо да подаде декларация -така наречения образец 7, защото тя е много важна. Само плащането не е достатъчно. Новото е, че заради промяната осигурителния доход с последните промени в закона, сумата се промени и всеки месец безработните дължат по 20 лв. и 40 ст“, поясни Росен Бъчваров.

„Връщането обратно в здравната система е обаче е доста по-трудно, защото възстановяването на правата изисква да се внесат осигуритгелни вноски за 5 години назад, което е едни сравнително дълъг период от време“, каза още той.

НАП съветват да не разчитаме на 6-годишната давност за погасяване на задълженията към фиска. От НАП предупреждават, че абсолютната давност може да бъде прекъсната по всяко време, ако служител на приходната агенция извести по телефона длъжника или му изпрати писмено съобщение, че има неплатени данъци или осигуровки.

Росен Бъчваров: „Всеки ноновъзникващ дълг се следи. Включително се изпращат автоматични електронни напомняния, че не е платено. Включително ако плащане продължава да не идва. НАП разполага с много сериозен инструментариум за принудително събиране – запор на заплати, на банкови сметки, на движими вещи, на недвижимо имущество“

Ако не постъпи доброволно плащане е мислимо и възможно да се продаде цялото това имущество, за да се обезпечи плащането на един дълг. Ако все пак изтече давността по неплатен данък, за да бъде заличен, физическото лице трябва подаде възражение до НАП.

Източник: Petel