Внимавай, когато купуваш вода с розов етикет!
Близо 80% от  потребителите в Северна  България  няма да купуват бутилирана  вода , ако тя е преработена

80% От  потребители ТЕ в Северна  България  заявяват, че биха спрели да купуват или биха купували единствено по дадена марка бутилирана изключение  вода , ако установят, тя съдържа преработена ЧЕ  вода  с неясен произход ИЛИ От водопреносната Мрежа. За  България  този процент е 70% от  потребителите те. Резултатите са от национално представително проучване, проведено сред населението в страната през август 2017 г. от агенция за маркетингови изследвания Ноема *.

Изследването още показва, че българските потребители не обръщат достатъчно внимание на етикетите на продуктите и не са напълно информирани по отношение разликите в предлаганите на пазара бутилирани води, които се отличават по редица показатели.

Розовият етикет бе наложен като отличителна характеристика на изворната вода в България през последните 10 години. Това показват и данните от изследването, според които близо половината от българските потребители асоциират розовия цвят на етикета на бутилираната вода с изворна вода. За 36.4% от хората розовият цвят е символ на това, че водата е подходяща за деца, а 32.2% смятат, че водата с розов етикет е за ежедневна употреба*.

Важно е да знаем обаче, че не всички води с розов етикет са изворни.

Някои от марките трапезни води също използват розовия цвят на етикета, но това съвсем не означава, че те притежават уникалните природни качества на изворните води.

Консумацията на бутилирана вода е въпрос на личен избор, но е важно да бъдем добре информирани какъв продукт купуваме за себе си и за своите близки и да четем внимателно етикетите, преди да вземем решение за покупка.

* Резултати от национално представително проучване, проведено сред населението в страната през август 2017г. от агенция за маркетингови изследвания Ноема. То изследва нагласите на  потребителите към различните видове бутилирана  вода  и водещите критерии при избора й. Изследването обхваща 28 области на селското и градското население и обхваща хората на възраст над 15 години.

Източник:  dunavmost