Голямата Валя Балканска през 1965 в Копривщица – Настръхващо ВИДЕО
Валя Балканска – Излел е Дельо Хайдутин, събор Копривщица, 1965.
Съпровод – Лазар Каневски. Архив на БНТ

Валя е на 23 години в този запис.