Защо ни е вълшебен, чуден остров? И на земята стават чудеса!
Лириката на Дамян Дамянов (8 януари 1935 – 6 юни 1999) разпалва сърцето, вълнува душата, остава безмълвен ума.

HighViewArt.com подбра три любими стихотворения от майстора на любовната поезия:

Защо ни е вълшебен, чуден остров?!

И на земята стават чудеса!
Великото е винаги най-просто!

Една луна, две капчици роса,
една случайна мъничка разходка
и топлината на една ръка…

ОБАДИ СЕ, ЛЮБОВ!

Позвъни, обади се, Любов!

Ти, която да си, намери ме!

Аз те чаках с години, готов
да запиша и номер, и име!

Ти мълча. Със години и с дни.

Ти не звънна, дори и погрешка.
Иззвъняха се сума жени –
ни една между тях ти не беше.

И напразно с писалка и лист
все те чаках… Ни глас, нито ласка.

Що цигари изпепелих
и на листа що глупост надрасках.

Пак съм сам… Обади се, Любов!
Вън вали. И април е тъй хладен.

Телефона поглеждам (в дълбок
сън заспал). А край него – кълбо
жици, жици… Контактът – изваден…

********

ОБИЧАМ ТЕ И ТЕ ЦЕЛУВАМ

Целувам те, защото те обичам.

Не ми е нужно твоето вчера,
а утре е така далеч.

Мълчанието е доверие –
очите тихо красноречие.

Мигът в прегръдка да заключим,
да бъде наш, да бъде вечен
и който първи проговори
той първи не обича вече.

 

Източник: highviewart