Знай правата си! Ето кой, кога и защо може да ни спира на пътя
Вижте инфографиката, на която те са показани с отличителните си знаци и униформи. Правим уговорката, че и служба Военна полиция може при извънредни обстоятелства да помага на МВР, но това се случва рядко.

 

 

Източник: glas