Конфуций е казал, че докато е жив човек, никога не трябва да се отчайва от живота!
На едно място по пътя Конфуций вижда човек, който иска да се самоубие. Освободил го от примката и след като го изслушал, Конфуций казал:

“Колкото и да са големи прегрешения, те са нищожни в сравнение с малодушието. Всяка грешка е поправима, но самоубийството е непоправимо престъпление. Заблудили сте още в началото на житейския си път и сте поели по грешния път, надявайки се да постигнете ведростта.

Би трябвало да станете най-напред човек, а след това и самдрец. Последното е възможно само при точно изпълнение на човешките задължения, вменени от самата природа. Първото ви задължение е да обичате своите родители и да се грижите за тях, но вие не сте изпълнили това и това небрежност стана причина за сполетелите ви нещастия.

Не мислете обаче, че сте загубили всичко безвъзвратно, съживете се и не падайте духом. Вярвайте в една велика истина, чиято неопровержимост потвърждава опитът от всички векове. Ето тази истина се постарайте да запомните завинаги – докато е жив, човек не трябва никога да се отчайва!

Най-голямата мъка може да бъде заменена от най-великата радост, най-ужасните бедствия – от най-пълно блаженство. Идете си вкъщи и отново с желание се заловете за трудовете, все едно, че започвате нов живот, след като сте разбрали неговата истинска стойност. Все още имате възможност да станете мъдър!”

Принципът, изложен от Конфуций в беседата му със самоубиец, е основното правило на неговата философия. На този принцип е изграден целият обществен, политически и семеен живот в Китай. С идеята за синовна почит е тясно свързано учението за уважение и почитане на по-възрастните, на което е подчинен и цялото обществено положение на китайците.

“Моето учение е онова, което трябва да следва всеки човек. Що се отнася до начина му на преподаване, той е много прост “, заявява Конфуций. “Соча за образец поведението на хората от древността, съветвам да се четат свещените книги и изисквам да се размислим прочетеното.”

Източник: Гнездото