Край на неграмотните шофьори на пътя! Никой няма да получи шофьорска книжка, ако не представи този документ…
Документ за завършен десети клас ще се изисква за издаване на шофьорска книжка. Настоящият регламент предвижда публикуване за обществено обсъждане на правилника за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, уточнява в. Труд.

Промяната внедрява практически гласуваната надвишена изискване в Закона за движение по пътищата, влязъл в сила от септември 2017 г., като се съобразява с новия Закон за предучилищното и училищното образование. Мотивите за промяна в наредбата: Във връзка с новия Закон за предучилищното и училищното образование и направени промени в чл. 151, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, трябва да бъде извършена промяна в Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина.

Промените касаят необходимия документ, който трябва да бъде представен за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 7 от Наредба № I-157/2002 г. – съгласно чл. 151, ал. 2 от Закона за движението по пътищата следва да се представи копие от документа за завършено най-малко първа степен на средно образование съгласно чл. 73, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование – X клас, вместо досега изискуемият документ за завършено най-малко основно образование по вече отменен Закон за народната просвета.

Източник:  7dnisofia