Лесно може да научим детето къде се пишат запетайки
Разпитва Поли свойта майка:

– Къде се пише запетайка?

Отвръща майчето добро:

Пиши я винаги пред „но”,

пред „че”, пред ”който” и „която”,

„ала”, „понеже” и „когато”,

пред ”а”, „защото”, „тъй като”,

„обаче”, „както”, „докато”.

А още знай, детето ми,

пиши я  и пред второ „и”,

когато изброяваш, Поли,

съществителни, прилагателни, глаголи.

Запомних, мамо – Поли рече –

ще пиша запетайка вече

пред „но”, пред „че” и пред „когато”

пред ”а”, „защото” и „която”,

„ала”, „обаче”, „докато”,

„понеже”, „както”, „тъй като”,

ще пиша и пред второ „и”,

щом трябва да се изброи.

Но нека впишем допълнение

за трудното ни обръщение:

когато първо то се появи,

след него запетайка напиши!

Когато обръщението е в края,

пред него пишем запетая, зная!

Ако пък обръщението е в средата,

с две запетайки- пред него и след него-

спазвам правилата!

Източник: roditel