Малко познатите чудеса на Свети Мина
Чудесата на Света Мина