Мая Манолова помогна на над 200 работника да си получат заплатите от фалирало текстилно предприятие!
Публикуваме публикацията от Facebook страницата на Омбудсмана Мая Манолова.

“Вчера се срещнах с повече от 200 работници от „Тренд фешън текстил“ ЕООД в Индустриална зона „Раковски“, които се обърнаха към мен във връзка с неизплатени заплати за март месец. Шивачките са известени от своя австрийски работодател за откриване на производство по несъстоятелност и закриване дейността на дружеството, в което са работили до Великден.

Анализирайки случая, работниците не би следвало да се съгласяват на прекратяване на трудовите им правоотношения по взаимно съгласие, защото това ще ги лиши от възможността в максимално дълъг срок да получават обезщетение за безработица от Бюрото по труда, от една страна. От друга страна, това ще създаде проблем при получаването на парите от Фонда за гарантирани вземания на работници при фалит на предприятия, защото там има изисквания.

Служителите вече могат да си получат заработените възнаграждения, но това не може да стане незабавно, а в рамките на два до три месеца. Предупредих служителите на фирмата да не подписват бланката, подадена им от работодателя, защото не е в техен интерес, тъй като по този начин ще заявят желание за прекратяване на трудовия си договор по взаимно съгласие, а в момента тече 15-дневен престой по вина на работодателя.

Така шивачките ще имат право на две заплати за м. март и м. април, плюс обезщетения и извънреден труд от 20 до 60 ч. на човек. А това са около 320 000 лв.

Институцията на омбудсмана ще съдейства на работничките и за разсрочване на техните кредити пред банкови институции, от което интересът на банките не би се нарушил.”