Ние смъртните живеем за една шепа думи.. Дамян Дамянов
За една поредица  думи  живеем ние, смъртните …

За тая, която може да ни събере целите и да говорим вместо нас и в  събота , когато вече няма, да разкажем …

Но колцина  знаят  това !?

И блазе на незнаещите: пръскат ли, пръскат думите, без да ги измерват на шепи. Светло е в царството на  мрака .

И тежко на  знаещите  – все им е малко кривачето думи … За тях те са всичко, а за останалите – нищо …

Дамян Дамянов

Източник:  highviewart