Образованието в Русе претърпява сериозен катарзис
Представяме ви 2 публикации на Митко Кунчев  директора на МГ “Баба Тонка” в град Русе. – Един достоен човек!

Публикуваме без редакторска намеса, мотивите за напускането на Директора:

Напуснах МГ „Баба Тонка“ за да изпълня моралния си дълг

На 10 декември 2018 г. писмено уведомих началника на РУО – Русе, че поради категорично и принципно несъгласие с неговите разбирания за развитието на образованието в Русе напускам заеманата длъжност, като прекратявам трудовия си договор за длъжността директор на МГ „Баба Тонка“, Русе.

Няколоко причини:

– Началникът приема, че резултатите от обучението не са важни и няма нужда да се разсъждава върху тях и да се информират гражданите за ползата от изхарчените пари събрани от тях чрез данъци. Аз мисля точно обратното.

– Началникът смята, че няма нужда да се интересува от мнението на родители и учени за план-приема. Аз мисля точно обратното.

– Началникът утвърждава план-прием за СУ с 1 /една/ паралелка след седми клас. Аз мисля, че създаване на подобно училище в центъра на Русе е абсурд.

– Началникът утвърждава план-прием с 5 /пет/ езикови паралелки с немски език. Аз мисля, че това поражда силен дисбаланс в образованието в Русе.

– Началникът намалява приема в училище на една смяна и не намалява приема в училища на две смени. Аз мисля, че това е груба грешка.

– Началникът не признава критериите за планиране на приема посочени в Наредба 10. Аз настоявам законът и наредбите да спазват.

– Началникът твърди, че на Русе му трябват хлебари, шивачи, готвачи и т.н., а не инженери, програмисти, лекари, учители и други подобни. Според мен свободата на избора е универсален принцип. Децата и родителите могат най-добре да планират бъдещето си и за това нямат нужда от началника на РУО.

Поводът за прекратяването на договора е изпълнението на моралния дълг, който имам към гимназията, която ръководя 30 години. При годишното оценяване на резултатите от труда на директорите на училища аз бях класиран на едно от последните места от близо 70 директори. На практика получих за едногодишния си труд за 2018 година оценка Слаб /2.00/. Гимназията не може да се ръководи от такъв директор.

На 61 години заменям тежестта да бъда успешен с лекотата да бъда начинаещ.

20.12.2018 г.

Кой е Митко Кунчев?

Публикуваме без редакторска намеса, дирята която е оставил

Митко Кунчев: МГ „Баба Тонка“ не е иновативно училище!

От 1989/1990 г се въвежда интензивно изучаване на английски език – първото училище в Русе, което не е езикова гимназия. Днес гимназията има най-високи резултати в Русе на олимпиадата по английски език, международното състезание HIPPO и др.

От 1991/1992 г. започва прием на 26 ученици в пети клас с цел ранно откриване и подкрепа за математически таланти. Днес те постигат изключителни резултати на международни състезания в Хонг Конг, Сингапур и Бангкок.

През 1996 г. беше възстановено Училищното настоятелство. Днес то е най-активно работещото настоятелство в Русе. Всеки може да прочете годишните отчети на сайта на МГ. До сега са събрани и инвестирани близо 1 000 000 лева.

На 23.01.1996 г., след съдебни процедури продължили четири години, принудих община Русе да върне на гимназията почивната станция в курорта „Св. Св. Константин и Елена“. По-късно накарах община Русе да възстанови границата на двора на гимназията в първоначалния му вид и така увеличих площта му с около 40 квадратни метра, вместо да бъдат подарени 145 квадратни метра са наследниците на Мантовата къща /съседния имот/.

През 1998 г. министърът на образованието Веселин Методиев утвърждава първите в страната учебни програми по “Компютърна техника” за V, VI и VII клас разработени в МГ “Баба Тонка”. МОН въведе това обучение за всички училища през 2008 г.

През 1998/1999 започва обучение първата паралелка с профил Информатика. Днес Русе се гордее с успехите на учениците от МГ в областта на информатиката и ИТ. През 2018 г. МОН обяви обучението по софтуерни и хардуерни науки за приоритет.
От 15.09.2000 г. сградата е предоставена изцяло на МГ, а вечерната гимназия е преместена.

На 08.11.2004 г. в гимназията е пусната в действие автоматизирана система за информиране на родителите при отсъствие на ученика чрез SMS през интернет. Системата е разработена съвместно от МГ „Баба Тонка” и фирма „Инфосърф”. Това е първата подобна система в страната. МОН въвежда електронен дневник официално през 2018 г.

На 15.06.2005 г., след седем години продължили препирни, накарах областния управител на област Русе да издаде жилищни компенсаторни записи за 46 900 лв., с които се обезщетява МГ „Баба Тонка” за отнетия от държавата имот – дарение от Александър Елисицин по закона „Лучников”./единственото училище, на което са издадени компенсаторни записи/

На 15.09.2006 г. до входа на гимназията беше поставена стойка за велосипеди. По-късно и други училища последваха примера ни. Може би МОН скоро ще направи Национална програма и ще осигури подобни стойки за всички училища.

През 2009 г. ученици от МГ участваха в среща посветена на борбата с климатичните промени. Срещата беше организирана от фондация на ООН и се състоя в Ню Йорк. За участие бяха поканени 10 отбора от училища от целия свят след оспорвано състезание. Проектът на учениците включваше замяна на всички монитори в гимназията с електроннолъчеви тръби с LCD монитори. МГ е първото училище в страната без нито един монитор с електроннолъчева тръба.

На 15.09.2010 г. в коридорите на гимназията са поставени 320 шкафчета купени от Настоятелството за лични вещи на учениците. Днес има шкафчета за почти всички ученици от пети до дванадесети клас. МОН купи шкафчета за учениците до седми клас за 15.09.2018 г.

От 2013 година започва упорита извънкласна работа по предприемачество. Днес учениците от клуба по предприемачество заемат призови места в национални състезания, а тази година – 2018, учебната компания VICEM от МГ се класира на първо място в страната и представи България на европейското изложение в Белград.

През 2015 е открит първият училищен клуб по роботика и през 2016 г. за първи път училищен отбор от България участва в международно състезание по роботика RoboCup-Junior в Австрия, като единият отбор се класира на второ място. МГ е първото училище в страната, което въведе обучение по роботика в 5. клас от 2017 г. Вероятно след 10 години МОН ще въведе това обучение за всички ученици в страната.