Печат от моята душа
Чуй ме,
Когато в бездната пропадаш
И само за себе си не даваш
Дори и пукната пара.

Чуй ме, когато
в себе си не вярваш,
Когато удари прощаваш
С достойно вдигнат глава.

Чуй ме, Във
светлината на звездите,
Във висшите орли, В
тишината на водата.

Чуй ме,
И ако искаш да запомниш ме
И ако искаш да си спомниш, че
съм бил за малко на света.

Чуй ме,
Тъй бързо всичко изчезва,
Но все пак любовта създава
Следа от твоята следа.

Чуй ме,
Хвърли по вятъра тъгата,
Хвърли от хляба си в реката.
Променяй своята съдба!

Чуй ме,
Дори когато не ме няма
И само песента остава
Печат от моята душа.