Повярвай, и ще видиш
Не плачи!

Един мъдрец говорел пред събрали се множество хора. По едно време той решил да им разкаже весел анекдот. Всички започнали шумно да се смеят.

Минали няколко минути и той отново има разказал същия анекдот. Само няколко души от аудиторията леко се засмели.
Тогава мъдрецът разказал шегата и трети път. Този път никой не се и усмихнал.
Старият човек се обърнал към хората и казал: „Не можете постоянно да се смеете на една и съща весела история, нали? А защо тогава си позволявате непрекъснато да плачете по един и същи повод…“

Бъди щастлив!

Стоял на пътя един бездомник и просел милостиня. Покрай него минавал конник, който изведнъж го ударил с камшика си през лицето. Тогава бедният човек се обърнал след отдалечаващия се конник и казал:
– Бъди щастлив!

В това време, стоящ наблизо селянин, който наблюдавал сцената, го попитал изумен:

– Но защо му пожела това? Нима си толкова смирен?!
– Не. – отговорил просякът. – Ако този човек беше щастлив, той никога не би ме ударил през лицето…

Повярвай!

Ако видя, ще повярвам! – казал човекът
Повярвай, и ще видиш! – отвърнала му Вселената.

Източник: gnezdoto.net