Подборен анализ на рождената дата, показва какъв човек си! Всички позитиви и негативи на 1 място..
Датата, на която сме родени, има своето значение за това как сме. Всички, родени на една дата, имат подобни характеристики на характера и са повлияни от различни фактори.

Виж какво казва твоята дата за теб:

01. Емоционален, жизнен и амбициозен човек с многостранни интереси. Екстравертен тип личност, убеден в собствената си правда и значимост. Практичен идеалист, който разчита на себе си и на своите достойнства. Обичам да си върша работата. Отличава се с творческа и изобретателна мисъл, с индивидуализъм и стремеж към признание, с воля, решителност, неизползвана сила, чувства и енергия. Трудно умее да изслушва и да устоява на изкушенията. Този тип хора са устойчиви на изпитание, а тяхното развитие обикновено е съпроводено от важни обрати и промени. Равновесие постигат с времето и с натрупването на повече опит. Родените на този ден схващат бързо, действат ефективно, а животът и действията им са мотивирани от собствени правила и закони. Интересите и усилията им са насочени към стабилни, средносрочни цели. Негативни аспекти: Инстинкти и поносимост на влияние – причина за нестабилност и влошаване в живота. Егоцентризъм, завладяване, претрупаност в действията и оценките.

02. Тази рождена дата е характерна за човека-идеалист, привързан към традиционните ценности, отличаващи се с конкретни и материални цели. Присъщите за него са вроденото чувство за отговорност и справедливост, методичност и дисциплиниране в работата. По природа е социално мотивиран, ангажиран и обществен, с развито въображение и интуиция. Чувствителен и възприемчив е с развити инстинкти за притежание. Този тип хора обикновено са силно привързани към семейството си и се нуждаят от партньор на същото духовно ниво. Притежават способности, които им осигуряват възможност за добра реализация в областта на услугите, администрацията, хуманитарните дейности и професиите. В житейския път приоритетното значение може да придобие присъствието или подкрепата на майка / жена с влияние върху общата еволюция на личността.

03. Съзидателен, добронамерен и обществен човек с развито въображение, със силно чувство за чест и лично достойнство. За него дома и семейството са източник на грижи, но и стимули за успешна реализация. Стреми се към хармония и равновесие в личната и деловия живот. Богат е на оригиналните идеи и на добрите намерения. Не понася заставането, посредствеността и безразличието. Склонен е да се отдават както на скептицизъм, така и на благородни пориви и мечти. Надарен е с жизнена енергия, младежки дух, спонтанност, реализъм и комуникативни способности. Обикновено следва собствени правила за действие и поведение и често се ползват от улеснения в сферата на социалните контакти. Личността е способна напълно да се отдаде на социална, хуманитарна, артистична или политическа цел. Има добри възможности за реализация в областта на обществените дейности и контакти – търговия, услуги, медии, театър, дипломация, политика, медицина, образование и др. Негативни аспекти: Трудно контрулируемо вътрешно напрежение, раздвоение, противоречия. Склонност към крайности и възгордяване.

04. Скромен, дискретен и обективен човек, който пораждащ доверие. Личност верна на чувствата и традициите. Отличава се с упоритост и сила на духа, с наблюдетелност, аналитичност и умение за точна преценка. Присъщи са негови качества като дистанцираност, самоувереност или напоритост, които често крият липсата на достатъчно увереност в себе си. Човек е подвластен на своя рационализъм и високи амбиции. Често се оставя да бъде носен по текущите приятни и неприятни обстоятелства и събития. Притежава способности / наложби или стабилна професионална основа в конкретна, специфична област на реализацията като техника, изкуства, народни традиции и др. Негативни аспекти: Подозрителност, злопаметност, арогантност. Раздвоения и колебания при важен избор. Отмъстителност, безкомпромисност, инертност.

05. Енергична, инициативна и адаптивна личност с магнетично излъчване. Човек с неспокоен, търсещ дух, който обича да експериментира в различни области и на различни нива. По общо правило успява да осмисли живота си и да се реализира успешно в професията. Родените на този ден се отличават с активност, високи изисквания и максимализъм. Обичат движението, разнообразието и материалните придобивки. Целите, влезлите и интересите им обикновено са насочени към материална задоволност, придобивки и бляскав обществена успех. По природа тези хора са прагматични, очевидни и склонни да дават празни обещания или да представят нещата в своя полза. Приспособими или агресивни са според случая. Негативни аспекти: Импулсивност и неоснователност в действията и решенията. Големи претенции и склонност към възгордяване. Трудности в личната избор.

06. Лоялен, справедлив и отдаден човек, който се стреми към успешна кариера, социално положение, признание и удобства в живота. Отличава се с лоялност, справедливост, отдалеченост, естетика. Личността има добри шансове и / или способности за успешна реализация в области с обществена, политическа или синдикална ориентация. Благороден, честен и прецизен човек, убеден, че съдбата го води във вярната посока. Всъщност това чувство на защитеност или амбициозна самонадеяност може да причини допълнителни рискове или разочарования. Не са редки случаите на разминаване между личностната нагласа, разбиранията и околния свят. В повечето случаи са важна важността на материалната сигурност и личните взаимоотношения. Тенденция към живот над собствените възможности. Негативни аспекти: Отмъстителност и дълбока омраза в случай на предаване или изнуряване. Натрапчив максимализъм.

07. Аналитичен и често затворен човек с лидерски натруби, неспокойна душевност, независим и интуитивен характер. Личност с наложително присъствие и оригинални идеи, свободна в мисленето и действията. Отличава се с критичен усет, взичност и селективност по отношение на средата и обкръжението, но със задоволство към семейството и любимите хора. Индивидът се отличава с неочаквани реакции в поведението и необходимостта от повече самоизчисление. Присъществени са неговите възможности като наблюдение, добър памет и умения за планиране, интуиция, мисловна активност и стремеж към промени. В определени случаи – способност за изучаване на чужди езици. Негативни аспекти: Повърхностност и параноични тенденции. Податливост на съблазни и изкушения. Душевни кризи и противоречия.

08. Решителен и градивен човек със силен, свойствен, магнетичен и целеустремен характер. Изразен материал, който се стреми към самоутвърждаване и налагане. Отличава се с творческа оригиналност, спонтанност, изявени амбиции и умения за защита на личните интереси. Рационален е, с организаторски / водни качества и развит инстинкт за притежание. Присъщи са неговите качества като работоспособност и бързо изпълнение на деловите задачи. По природа този тип хора са антикомпонентни и не могат да се приспособяват според обстоятелствата, които често могат да причинят грешно разбиране от околните. Въпреки това личността в повечето случаи се радва на успешна социална реализация, а понякога и до достъп до изпълнителна власт. Негативни аспекти: Импулсивност, безскрупулност, кариеризъм, демонстрация.

09. Човек с енергичен, амбициозен и упорит характер, отличаващ се с обаяние, охота, общество и идеализъм. Съзидателна личност с отворено съзнание и интуиция. Включени са комуникативната убеденост и умението за социално общуване. В повечето случаи доминиращо значение в живота на този тип хора има общественото и светското живот. От друга страна често им липсва достатъчно умереност и предпазливост в отношенията, което лесно им създава врагове. Възможностите за успешна реализация имат област на обществена сфера и на международно ниво – творчество, изкуство, политика, мода, архитектура, туризъм и др. Негативни аспекти: Лекомислие, непрактичност и склонност към заплитане в объркани ситуации.

10. Енергична, оригинална и заветна личност, която залага много на успеха на своите начинания. Не се страхува да губи и обикновено постига целите и желанията си. Отличава се с добронамереност във взаимоотношенията и постъпките. Притежава силно Его, убедително поведение и се ползва с авторитет сред околните. Родените на тази дата са хора непринудени във външния си вид и поведение. Трудно понасят посредствеността и умеят да разкриват истинските си цели и намерения. Обичат да се налагат и са склонни към немислими действия, когато са застрашени личните им интереси или целите им вече са постигнати. Негативни аспекти: Избухливост, нетърпение, зависимости от различен характер. Морализаторстване, егоизъм, завист, инат.

11. Градивен и взискателен човек с развито въображение, често привличан от риска. По природа е жизнен, спонтанен, дързък, любознателен, изобретателен и романтичен. Способен е на изключителни грижи към близките и семейството си. Отличава се с чувствителност, възприемчивост, умение за изразяване и бързи реакции. Родените на този ден търсят високи цели и идеали в живота. Те са антиконформанти и не понасят самотата и зависимостите. Следват собствени правила за поведение и развитие. Проявяват усърдие в работата и обикновено притежават лидерски способности или наложби Негативни аспекти: Променливост или предателство в действията. Податливост на влияние. Редуване на нерешителност и надценяване с несигурност в себе си и стремеж към налагане.

12 . Спокоен, земен, градивен и приспособим човек, който цени дребните радости в живота. По природа е комуникативен, жизнен и спонтанен. Стреми се към оригиналност и равновесие, но ако се остави да бъдем носени от теченията на живота би се обрекъл на безплодни усилия и разочарования. Този тип хора имат силен характер и запомнящо се присъствие. Те са приятелски, дадри, рационални, с бързи действия и нестандартни идеи. Притежава развито чувство за чест и достойнство. Има способности за успешна кариера в области като медии, образование, театър, политика, медицина. Негативни аспекти: Непоследствие в действията. Наивност, безгрижие, склонност към надценяване.

13. Човек със силен, инициативен характер и авторитет. Съзидателна и магнетична личност с доминиращи страсти и инстинкти. Отличава се с последователност, практицизъм, обективност и недоволство от вече постигнатото. Убедително изразителна е, с която се поражда доверие. Умее да използва своите качества и поклонение понякога за постигане на егоистични или користни цели. Този тип хора имат обществена насоченост към целите и интересите. Способни са умело да прикриват истинския си вид, идеи и намерения. Често притежават умения и познания в специфична професионална област. Негативни аспекти: Подозрителност, злопаметност, приклонност към немислими действия. Обича да морализаторства.

14. Човек с жизнен темперамент, с решителен, целенасочен, независим и разкрепостен характер. Бързо възприема, изпълнява и обича да експериментира. Има собствени методи на работа. Нетрадиционното или провокативното му поведение често предизвиква реакциите на околните. Приспособим или агресивен е според случая, но в душата си е антиконформист. Добрата съвместимост има хора с идентичен на неговия интелект и идеи. Родените на тази дата притежават чувство за собствена значимост. Те предпочитат да се заемат със стабилни и средносрочни цели, а жизненият им път често е белязан от житейски обрати и промени. В много случаи съществува несъответствие между личните качества или наставби и образованието. Негативни аспекти: Подозрителност, егоцентризъм, приклонност към възгордяване и самодоволство.

15 . Човек на енергичните действия, стремящи се към бързи успехи. Притежава инстинктивна, чувствителна и емоционална природа, подлежаща на моментни наблюдения и оценки. Жизненият му интелект обслужва един толерантен и целенасочен характер. Склонен е към провокиращи решения, действия и поведение. Стреми се към материална задоволност, към добра професионална реализация и социално признание. Родените на тази дата са добронамерени, щедри и лоялни хора-идеалисти. По природа са взискателни максималисти, с чувство за отговорност и си задържат думата. Привързани са към дома и семейството. Всеобхватни са при обслужването на определени цели и интереси. Приемат лидерски позиции и способности за обществена, политическа или синдикална кариера. Негативни аспекти: Склонност към крайности или затваряне в себе си. Нехайство, слаба концентрация,

16. Предпазлив и взискателен човек с жизнен, независим и услужен характер. По природа е решителен, предвидим, уверен в себе си, целенасочен в действията и решенията си. Отличава се с неочакваност в реакциите и поведението. Присъщи са неговите дати като чувствителност, идеализъм, стремеж към изтъкване и търсенето на изключителното в живота. Житейския му път е белязан от сравнително бавна еволюция. Родените на тази дата са морално устойчиви хора, за които е характерна освобождението в мисълта и действията. Те са наблюдателни, взискателни и селективни в решенията и преценките си. Обикновено живеят по собствени правила и закони. Негативни аспекти: Егоцентризъм, инат, податливост на пороци и токсикомания. Вътрешни кризи или параноични тенденции. Повече или по-малко изразена повърхностност.

17. Действителен и привлекателен човек със силен, доминиращ характер. Умее да поддържа своите лични цели и интереси. Притежава жизнен интелект, спонтанна мисъл и бързи действия. Отличава се с практически усет, съвършенство, реализъм, упоритост и амбиции. Надарен е с творческа енергия и оригиналност, с развито въображение и устойчивост на влиянията. Често е обект на неочаквана подкрепа и щастливи случайности. Това е материална личност с организаторски, лидерски и посреднически способности. Работоспособна е и бързо изпълнява ангажиментите си. Присъщите са обществени пориви и цели, развиват инстинкт за притежание и променливи настроения. Негативни аспекти: Инат и склонност към неорганизация в действията. Демонстративност, безскрупулност, властолюбие. Импулсивност и склонност към немислими действия.

18. Смел, прям и борбен човек с отворено съзнание, стремеж към победа и към познание. Притежава силна воля, артистична душевност и обича да се налага. Отличава се с градивни / творчески способности, въображение и нестандартни идеи. Интуитивна и емоционална, личност, способна да оказва влияние върху другите. Трудно понася загубите или неуспехите и често се поддава на своя ентусиазъм, страсти или безгрижие. Целите и интересите на този тип хора обикновено са насочени към печеливши начинания. Има възможност за успешна професионална реализация в области като изкуства, политика, мода, архитектура, туризъм, социални дейности, изпълнителска власт. Житейския път на личността е белязан от върхове и спадове в битието и жизния тонус. Негативни аспекти: Склонност към надценяване и крайности в поведението или към усложняване на личните отношения.

19. Живот и независим човек с доминиращо лично присъствие. Стреми се към налагане, надмощие и повече свобода в действията. Обикновено е подвластен на своето усърдие, страсти, импулсивност и амбиции. Склонен е към използването на всякакви средства за постигане на целите, желанията и интересите си. Родените на тази дата са хора с убедително поведение и авторитет. Те са борбени, смели, чувствителни и инициативни идеалисти, които понякога обичат да морализират. Умеят да разкриват своите цели и намерения и да проявяват влечение към риска. Податливи на променливи вкусове и настроения. Негативни аспекти: Нетактичност и склонност към немислими действия. Крайности в поведението, инат

20. Човек с общителен и романтичен характер, стремеж към равноправие и красота. Притежава градивно въображение и интелигентност, но често се нуждае от по-голяма избирателност и прозорливост по отношение на контактите или приятелската среда. Родените на тази дата са чувствителни и спонтанни хора с логически и аналитични способности. Трудно понасят самотата и зависимостта и понякога страдат от неразбиране на околните. Обикновено търсят стимули за Егото си под форма на идеал, водач, цел или опорна точка. Често се използват улеснения на ниво социално общуване, деца, чужди езици. Негативни аспекти: Напрегнатост, непрактичност, податливост на въздействие. Липса на достатъчно увереност или самообладание.

21. Тази рождена дата е показател за общ, амбициозен и реципиен човек, който трудно се подчинява на условности и налагане. Добър стратег е и обича да се налага. Надарен е с развито въображение, естетика и богат интелект. Това е личност с естетическо усещане и артистични натруби, които се стремят към образованост и нова култура. Тя е в личните взаимоотношения, но в контактите и общуването проявява отзивчивост, гъвкавост и коректност. Преди по-решителните действия родените на този ден често се нуждаят от солидарност, насърчаване и насърчаване. Личната им еволюция е свързана с добри възможности за материални успехи и утвърждаване в социалната сфера, в области като журналистика, бизнес, търговия, изкуства, култура, обществени отношения и др. Негативни аспекти: Театрални течения и тенденция към възгордяване. Понякога – интимни връзки по интерес. Вътрешно напрежение, подозрителност, разпиляност в действията. В много случаи – комплекс за малоценност.

22. Човек със силен, интуитивен и импулсивен характер, който разчита на собствени сили и възможности. Животът му обикновено преминава в зависимост и необходимост от разчитане на околните. Тази личност може да достигне до високо социално положение при съответното ниво на личностната еволюция и да докаже способността си за интегриране в социалното пространство. Родените на този ден имат силна чувствителност и високи амбиции. Стремят към социална реализация и признание. Отличават се с нетрадиционна мисълне, идеализъм и антиконформизъм. Творческите им способности и оригинални идеи се допълват от организаторски и изпълнителски умения или наложби, дисциплиниране, точност и коректност в отношенията. Целите и интересите им обикновено са насочени към обществена, общополезна, а понякога и към международна изява. Негативни аспекти: Инертност, скрупули, постоянно напрежение. Песимизъм, “самоизяждане”, чувство за изоставеност. Зависимост, уязвимост, неразбиране от околните.

23. Родените на този ден са хора, отличаващи се с младежкия дух, спонтанност, възприемчивост и развито въображение. Присъщи са техните качества като работоспособност, приспособимост, съзидателен практицизъм, емоционалност и състрадание. Инициативните и уверени в себе си са, но обикновено се нуждаят от водач, идеал или отправна точка, които да служат за стимуул на Егото. Индивидът притежава атрактивна и обществена натура с артистична чувствителност и умение за изразяване. Интуитивен тип е и може да разчита на своите първи впечатления. Добре се справя в екипни / колективни дейности и занимания. Обича контактите с обществото. Проявява афинитет към работа с деца, към социални дейности и към изучаване на чужди езици. Не обича зависимостите и самотата, а взаимоотношенията му с околните често са оцветени от чувствителност и емоционалност. Негативни аспекти: Егоизъм, показност, снобизъм, стремеж към налагане. Прибързаност, самонадеяност, непредпазливост в действията или решенията.

24. Тази рождена дата е показател за човек с неспокоен и привлекателен характер, който държи на своето Аз. Отличава се със скромност, чувствителност и възприемчивост по отношение на хората и външното пространство. Притежава шедра, импулсивна, често влюбчива натура и артистичен темперамент. Има развит инстинкт за притежание. Може да използва своите способности и възможности за успешна реализация в областта на хуманитарните, социалните или административните дейности и професии, в областта на изкуствата и литературата. Този тип хора се ръководят от конкретни и материални цели, демонстрирайки отзивчивост и методичност в работата си. Често се затрудняват пред необходимостта от избор в алтернативни ситуации, а животът им обикновено е изпълнен с промени. В битието на индивида ролята на майката или определена жена може да придобие важно значение за живота. Негативни аспекти: Неустойчивост, променливи настроения, прикритост. Пасивност и склонност към драматизиране на нещата.

25. Родените на тази дата са възприемчиви хора с интелитивен, строг и интуитивен характер, със съзидателен и селективен интелект. Отличават се с находчивост, добродетел, воля и издържливост, с доброта, щедрост, справедливост и съпричастност към чуждите проблеми. Този тип личности притежават експериментаторски дух и обичат да се отличават от околните. Способни са да дадат както най-доброто от себе си, така и да направят обратното. По природа са романтични и до голяма степен – фаталисти. Самостоятелни са, но често се разделят между своето свободолюбие и стремежа си към повече сигурност. Вибрацията на тази дата дава възможност за успешна реализация в области като сценични изкуства, спорт, туризъм, социални стратегии, обществена организация. Животът на родените на този ден обикновено е белязан от трудно извоювани успехи. Негативни аспекти: Пребързаност, нетърпение, колебания между ентусиазъм и енергия. Влечение към повърхностни или съмнителни неща. Понякога – проблеми, свързани със сексуалността или със склонност към токсикомания (дрога, алкохол).

26. Човек с независима, рецептивна и емоционална натура, който се стреми към живот по собствени правила и закони. Надарен е със силен характер, с борбена, амбициозна, самопожертвувателна и артистична натура. Отличава се с действеност, общество, взичност и бластост. Действията му често са мотивирани от желанието да ускорят естественото движение на събитията. Характерни за родените на този ден са техният материал, инстинкт за притежание, чувство за принадлежност и организационни способности. При тях въпросите, свързани с избора и ориентацията, обикновено се определят от контекста на моментното положение и / или от околната среда. Рождената дата предполага добри възможности за достигане до високо положение в живота и кариерата. Перспективите за успешна реализация отвеждат към области като дребен и среден бизнес, изобразителни изкуства, музика, образование, хуманитарни дейности и професии. Негативни аспекти: Пребързаност, проявимост, подозрителност на въздействието. Мнителност; склонност към “изпиване” на чуждата жизнена енергия.

27. Това е личност със самостоятелен и амбициозен характер, развито въображение и нестандартни идеи. Притежава управленски способности и оригинални идеи. Обикновено има възможност да се възползват от добри социални условия и влиятелна подкрепа. Във взаимоотношенията се проявяват взичност и емоционалност, както и селективност в избора на среда, партньори и приятели по интелект. Родените на този ден имат интуитивен интелект и независим характер, не обичат да се налагат, но не могат да бъдат налагани. Надарени са добри памет, реализаторски качества и умения. Отличава се със спонтанност, чувствителност и развито въображение. Присъщи са техните качества като материализъм, неотстъпност и прагматизъм. Умеят да планират нещата и обичат да пътуват. В много случаи преследват личните си интереси. Има възможности за успешна реализация в области като право, търговия, изкуства и др. Негативни аспекти: Безпокойство, стремеж към вътрешни разделения и самоанализи. Нехайство към поведението си. Понякога – физическа леност и / или мания за преследване.

28. Това е човек, за когото са характерни качества като отзивчивост, изпълнителност и диалогичност, чувствителност, емоционалност и високи амбиции. Той притежава доминиращ характер, воля, неконвенционални цели и интереси. Стреми се към равновесие и опорна точка, но не е чуждо влечение към силни усещания. Понякога обаче зад жизнеността и добротата на тази личност се крие един затворен и потаен характер с неясни мотиви и намерения. Родените на този ден се стремят към превъзходство и материален просперитет. Взискателните са към близките и средата, в които живеят и са склонни към преувеличаване на проблемите си. Обичат другите да се съобразяват с мястото, положението и / или лидерските позиции, към които се стремят или заемат. Умеят успешно да преодолеят изпитанията и съперниците си. Негативни аспекти: Тенденция към надценяване, крайности и променливи настроения. Склонността към празни мечти и илюзии. Проблемна чувствителност и емоционалност. Дребнавост и неувереност в себе си.

29. Човек с горда, артистична, амбициозна и щедра душа. Интелигентна, рецептивна и амбициозна личност, стигаща докрай в изпълнението на своите планове и идеи. Присъщите са качества като борбеност, власт и самоотрицание, отдаденост и екипна съвместимост. Притежава силен дух и неспокоен темперамент, податлив на своите инстинкти – съзидателни или деструктивни, според случая. Във взаимоотношенията индивидът е отзивчив и може да бъде верен приятел и съюзник. Житейският път на този тип хора често е белязан от ситуации и състояния на изчакване, зависимости и подчиненост. Нуждат се от конкретна работа или цел, които да поддържат личното им равновесие. Лесно се отдава на определена цел, работа или кауза. Надарени са лидерски позициониране и са способни да постигнат много успешна житейска реализация. Негативни аспекти: Непостоянство, избухливост, склонност към крайности, към подценяване и депресии. Нетърпение и недостатъчно устойчивост в личната или в обществената живот.

30. Смела, предприемчива и уверена в себе си личност, която се грижи за външния си вид и поведение, обича удобствата и лесната живот. Характеризира се с жизненост, общество, отзивчивост и лоялност в отношенията с другите. Стреми се към движение и личностно развитие, към налагане и признаване на личните качества – понякога независимо от средствата и възможностите, с които разполага. Присъщи за индивида са качества като атрактивност, емоционалност, развито въображение, интуиция и категоричност в мненията. Родените на този ден са спонтанни хора с позитивна нагласа за живота и отдават приоритетно значение на интердисциплинарните отношения. За тях дома и семейството са източник на грижи, но и на равновесие. Комуникативните умения и способността за работа с хора, публика и клиенти предполагат добри възможности за реализация в сферата на бизнеса / търговията, сценичните изкуства, журналистиката, политиката, медицината, образованието. Негативни аспекти: Непредпазливост, склонност към разпиляване на енергия и към немислими разходи. Инертност, но и страх да не бъде изместен от завоюваните позиции.

31. Енергичен, бизнес, практически, организиран и усърден човек с лидерски качества или заложби. Отличава се със съзидателност и добри идеи, с възможност за бързи анализи, с компетентност и богат опит в определена област. Социално приспособим е и умее да убедително да се изразява – устно, писмено или художествено. Притежава способности за интегриране в стабилни структури или институции. Има добри възможности за реализация в бизнеса, обществото, науката, изкуството. Родените на тази дата са горди и обективни хора с комбанативен, оригинален интелект и търговски усет. Нуждат се от материална сигурност и гласуване на повече отговорности. Често търсят по-лесната или по-удобна работа и не обичат самотата. Помнят дълго както доброто, така и злото, което са им извършили. В живота им привилегировано значение често имат отношения с жени. Негативни аспекти: Непостоянство, надценяване, прикритост и импулсивност. Склонност към самоизолация, възгордяване и нехайство. Ревността, инат, песимизъм. Уязвимост, липса на самодисциплина, финансова непредвидливост.

Източник:  Актуално