Получих писмо от мама и се разплакох.. Прочети го
ПИСМО ОТ МАМА

Пише ти мама, с любов най-голямо!
Как си там сине, в тази нова родина?
Казите бяха като китна градина.
Ние тук на село, сме също добре,


имаме вече и малко козле.
Малкото кокошки имам из двора,
а много открадвам пусти хора.
Баща ти добре е, все пак е с овцете, отново


наболи го сине, ръцете.
Падаме, ставаме, още живеем,
сегиз-тогиз се даже и смеем.
Пенсийките вчера ни увеличиха,


с шест лева сине, те ни дариха.
По добре в тези кризи горещи,
с които са запалили свещи.
Мизерен народа е, не иска да кротува,


но не е хубаво да се той и бунтува.
Там сто майка, не се завръща,
България вече не е толкова съща …


А аз тука сине, ще се оправиш с всичко, ще се
оживиш синко, и няма да ни забравим.

МАМА

Източник:  Родопчани