Помнете, че човек обича, докато му даваш свобода
Учителят Петър Дънов е сред най-ярките личности в българската история и духовна култура. Той е основател на е основател на религиозно-философско учение – дъновизъм, което днес има милиони последователи.

На 11 юли 1864 г. във Варна е роден просветителят. Завършва основно образование в родния си град, по-късно учи в американското протестантско училище в Свищов. Известно време работи като учител в русенско село, но след дълго занимава за САЩ, където се занимава с богословие и медицина. Завръща се в България и през 1900 г. написва един “Седемте разговора”. Същата година организира среща с трима свои последователи – Пеньо Киров, Тодор Стоименов и д-р Георги Миркович във Варна, и основават “верига”, а от 1912 г. – “Бяло братство”.

Ето някой от най-запомнящите се мисли на Учителя:

“За всеки човек е определено кой да го обича. И всеки човек трябва да намери онзи, който го обича.”

“Здравето на човека зависи от следните четири неща: от силата на неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на неговото сърце.”

“Ако искаш да имаш успех в живота си, търси го в себе си, а не вън от себе си. Отвън са само условията на живота.”

“Не можеш да мислиш за някого, ако и той не мисли за теб.”

“Не можеш да убедиш хората в нещо. Ако ти сам не вярваш в него не може да събудиш доброто в човека, ако ти нямаш доброто в себе си.”

“Не правете опит да владеете нечие сърце, нито пък позволявайте вашето да владее някой.”

“Не говори за нещата преди да си ги направил, иначе ще те спънат.”

“Ако знаете дълбоките причини за грешките на хората, никога не бихте ги съдили.”

“Никога не казвайте всичко, което знаете. Не продавайте, не давайте всичко, което имате. Оставете нещо за себе си.”

“Човек може да те обича, докато му даваш свобода.”

“Който се радва на малките придобивки, до него ще дойдат и големите.”

“Мъдрецът намира щастието навсякъде и във всичко, а обикновеният човек – само в специфични неща и места. Глупакът пък намира нещастието навсякъде и във всичко.”

Източник: Кмета