Поставете пирамида в дома си!
Известно е, че пирамидите концентрират енергия и влияят добре на хората, растенията и дори хранителните продукти. Интересен факт е, че поставени в пирамидни опаковки храните остават по-дълго свежи, а когато хората спят под пирамида, те са по-отпочинали и бодри на сутринта.

Предлагаме ви откъс от книгата на Богомил Герасимов „Тайната сила на пирамидите”, от който ще разберете как да си направите пирамида, какъв тип да е тя и къде в дома си да я поставите.

Пирамидната форма все повече навлиза в живота, в и бита на хората. В някои страни се използват пирамидни опаковки за хранителни продукти. Опитът на производителите показва, че в пирамидата тези продукти не само запазват качествата и вида си, но и се съхраняват по-дълго време и придобиват по-добър вкус. На много места във формата на пирамида се строят сгради за складове, за спорт, рехабилитация, църкви, жилища и дори… банки.

Убеден съм, че ще дойде време, когато пирамидните конструкции в основите ще се възприемат навсякъде като предимство за всяка нова сграда. Във връзка с това смятам, че си заслужава архитекти и строителни инженери да изучават културните центрове в Мексико и евентуално в други райони на Месоамерика и Перу. Може би в тях ще намерят примери и идеи, които ще дадат тласък за развитие на строителството и архитектурата, опиращо се на древното минало.

Домашните приложения на пирамидите са необхватни, многообразни и вълнуващи, защото от обикновен потребител всеки собственик на пирамида се превръща в изследовател, експериментатор и „пациент“ на Педро Ферис – човек, който си умира от любопитство.

Веднъж мой близък ме помоли да му направя пирамида, която да постави над леглото си. Изпълних молбата му и след няколко дни той ми каза:

– Нищо! Не действа!

– Как не действа? – възкликнах. – Какво трябва да прави, за да действа?

– Не знам, но… Нищо не усещам.

След няколко месеца реакцията му беше по-различна:

– Знаеш ли… не че усещам нещо, но имам особено чувство. Спя по-добре, помня сънищата си, събуждам се по-рано, но отпочинал и бодър. Под пирамидата имам и усещането за… по-голяма сигурност, сякаш тя ме пази от нещо… А ако се разболея?…

Продължението на разговора обаче не е за тази глава. Исках само да подчертая, че моят близък ми изигра етюд върху старата пословица за апетита, който идва с яденето. Сега за него пирамидата е неделима част от домашната мебелировка, комбиниран кухненски уред, средство за превантивна медицина, хоби за вълнуващо експериментиране. Разбира се, всичко това не може да се очаква от една-единствена пирамида. И той като един друг мой приятел има няколко, с различни размери и дори с различни цветове. Този факт може би подсказва, че пирамидите са еднакви, но имат само различни размери и цветове.

Не е точно така. Аз имам предвид нещо повече – различни видове пирамиди и различни видове и форми. Не е все едно дали ще разположиш една пирамида в двора си, или ще я окачиш над леглото си. Както не е все едно дали ще я поставиш над или под леглото. Основното, което веднага искам да подчертая, е, че всеки трябва да има своя лична пирамида – поне една, но по-добре няколко. Пирамидите ще ви изненадат: те не искат храна, не горят бензин, не харчат електричество, дори данъци все още не се плащат за тях. И над всичко – те са изключително верен приятел.

В много страни по света се произвеждат и се продават пирамиди, направени според пропорциите на Голямата пирамида в Гиза. Всички признати и водещи автори пирамидолози посочват и препоръчват как сами да си направим модел на Хеопсовата пирамида, но никой, доколкото ми е известно, не се занимава с пресечените пирамиди. Всъщност те произвеждат или препоръчват използването на копие от пирамида, каквато не съществува: Хеопсовата пирамида не е идеалната пирамидна форма, защото също е пресечена и няма пирамидон. Аз ще се опитам да поправя този недостатък, но не защото смятам, че единият вид пирамида е по-добър от другия. Съображенията ми са, че в някои отношения пресечените пирамиди са по-функционални и по-ефикасни.

За да бъде една домашна пирамида модел на Голямата пирамида, тя трябва да има квадратна основа, четири еднакви триъгълни стени, които да са наклонени към основата под ъгъл 51°51’14,3″. За този ъгъл не трябва да сме много придирчиви, защото много учени го определят различно, някои дори го закръглят на 52°. Затова съм склонен да посоча един толеранс от 50 до 54° на наклона. Добри резултати са били постигани и с по-стръмни пирамиди и те налагат въпроса: Защо да ги отхвърляме, когато ги е имало в древността? Ще приключа този въпрос с такъв съвет: не се занимавайте с ъгъла на наклона. Ако са спазени пропорциите на основата и страните на триъгълниците, то съединяването на четирите триъгълни върха автоматично ще образува и желания ъгъл на наклона.

В началото, когато в някои европейски страни и САЩ започва използването на пирамидата в домашни условия, се смяташе, че тя трябва непременно да бъде с плътни или с покрити страни. По-късно обаче при опити с различни модели и размери се установява, че добри резултати се получават и с открити пирамиди, тоест с наличието само на пирамидни рамки, но отново в пропорционални размери и съответния наклон. Изследователите научават също, че за да действа, една пирамида трябва да бъде пълна, завършена: да има четири страни и основа. Ако липсва само една част – няма пирамида, няма резултати. В случаите, когато пирамидите са покрити, долният ръб служи за основа.

Нормално е покритите пирамиди да са по-скъпи поради повечето материали, използвани за направата им. Невъзможно е да се твърди с абсолютна сигурност, че откритите пирамиди имат същите показатели и ефективност като покритите, тъй като няма уреди за измерване и сравняване на излъчваната енергия. Махалото установява само има ли, или няма такава енергия. Въпреки това известно потвърждение може да се получи по околен път.

Мозъчни вълни на медиуми са измервани с медицинска апаратура. Регистрирани са по-високи показатели на мозъчно излъчване без значение, дали пирамидата е открита или покрита. Според Бил Керел и Кейти Гогин пълният дизайн на пирамидата създава собствено „енергийно покритие”, което действа по същия начин като електрическото поле: то „пътува” не през жицата, а около нея, в кръгова посока. Ако се пропусне някоя част от този дизайн – например липсва основата или някоя от страните, нарушава се енергийната мрежа и пирамидата престава да функционира.

Някои автори препоръчват на върха на отворените пирамиди да се поставя малка пирамида от мед. Експериментите показвали засилване на мозъчните вълни при измерване с медицинска апаратура. Същите резултати се получавали и при растения и животни, но никакво изменение не е регистрирано при храни и неорганични субстанции. Изводът е, че добавената медна пирамида оказва влияние само върху живата материя. Други автори предупреждават, че понякога медта предизвиква отрицателни ефекти и състояния на по-голяма раздразнителност.

В Голямата пирамида, а и във всички други пирамиди не са използвани метали, макар че медта е била позната както в Египет, така и в Месоамерика. Аз по принцип се отнасям с много големи резерви към използването на метали и затова бих препоръчал: когато решите да си направите открита пирамида от осем елемента – четири за основата и четири рамена, на върха, където е пирамидонът, може да поставите малка затворена (покрита) пирамида от картон или непрозрачна пластмаса. Това не е задължително, но несъмнено ще укрепи дизайна и евентуално енергийното поле.

Въпреки че се противопоставям на металите и всякакви метални сплави, принуден съм да направя извея ни отстъпки само на алуминия. Този метал се държи по много странен начин. Американците Шул и Петит своите опити със слънчогледови семена забелязали, че малко парче алуминий, поставено в пирамидата, отначало е задържало развитието на растенията, сякаш е поглъщало пирамидната енергия.

След около две седмици обаче този задържащ ефект е изчезнал. За да проверят дали алуминият е виновен, Шул и Петит направили такъв опит: оставили за покълнване няколко слънчогледови семена в чинийка с алуминиева пластинка и други семена – в подобна чинийка, но без алуминиева пластинка. След четири дни семките в първа чинийка още не били покарали, докато в другата чиний вече се били показали още на втория ден. Няма следователно никакво съмнение, че алуминият като метал играе такава задържаща роля.

Емилио Салас и Роман Кано откриват и други особености на алуминия. Металът, без да е бил подлаган на енергизиране в пирамида, забавя развитието на растенията, но след 15-дневен престой в пирамида променя поведението си: ускорява покълнването на семената и развитието на растенията. Двамата испанци обръщат внимание и на още един многозначителен факт. Известно е, че домакините увиват хранителните продукти в алуминиево фолио, за да се запазят по-продължително време. Това се прави не защото алуминият предотвратява изсушаването на продуктите (в пластмасови торби те не се изсушават, а се развалят), а защото ги предпазва от разваляне.

Причината явно е в способността на алуминия да абсорбира някаква енергия, която благоприятства за развитието на ензими и бактерии, предизвикващи гниене в хранителните продукти. Това действие обаче е противоположно на пирамидата: тя активизира ензимите, добавяйки енергия, докато алуминият ги парализира, неутрализирайки енергията. Салас и Кано смятат, че само така може да се обясни поведението на алуминия в пирамидата, задържащото му въздействие върху растенията и консервиращото му влияние върху храните.

Те допускат, че алуминият в пирамидата абсорбира енергия в продължение на 15 дни, след което настъпва период на свръхнасищане, на излъчване на тази енергия. По този начин алуминият след 15-дневен престой в пирамидата се превръща в неин заместител, в източник на пирамидна енергия и може да се използва за всякакви цели, включително лечебни. Не бива обаче да се забравя, че след продължително откъсване от пирамидата или преместването й на друго място необходим е нов процес на „зареждане“, нови 15 дни и пр.

Изследователи на пирамидна енергия изтъкват също, че не само алуминият, а и всички други метали притежават качеството да поглъщат и да неутрализират енергия. Затова при експерименти с модели на пирамида при престой във или под пирамида съветвам да не се допускат в близост метални предмети и прибори, като ножове, вилици лъжици, ключове, часовници, украшения и др.

Из „Тайнствената сила на пирамидите”

Източник: 24 часа