Чедо, помни тия три неща до края на живота си




Баба ми – много мъдра жена, винаги е казвала няколко неща…

Никога не обещавай, когато си щастлив!

Никога не отговаряй, когато си ядосан!

Никога не решавай, когато си тъжен!

Както и великата истина: На мъж от устата кръв да тече, ще казваш дренки е ял, чедо!

След всичко това на мен единствено ми остава да следвам мъдрите й съвети.

Източник: highviewart