Шеги, които само хора с висок интелект ще разберат
И учените обичат да се шегуват. Опитахме се да съберем малко доказателства за това твърдение.

Какви са шегите на химици, физици, математици и биолози?

Химиците

Таблицата на Менделеев отначало се е присънила на Пушкин, само че той нищо не е разбрал.

“Пази се! Влажен под”

Физиците

“Аз съм неотразима!” – каза вертикално поляризираната електромагнитна вълна, падаща под ъгъла на Брюстър върху хоризонтална стъклена повърхност.

Влиза физик в бар, изважда един неутрон и всички се шашкат: – Хей, какво е това, бате? Неутрон!?

Тогава физикът отвръща: – Спокойно, не е зареден.

Физиците си имат традиция: на всеки 13 милиарда години, те се събират и изграждат един Голям адронен колайдер…

Математиците

Хората се делят на два вида: 1 тип – хора, които не знаят какво е фрактал. Тип 2 – хора, които знаят, че хората се делят на два вида.

Безкраен брой математици влизат в един бар. Първият казва: “Аз искам една бира!” Вторият: “Аз съм на половин чаша бира!” Третият: “Аз искам една четвърт бира!” Четвъртият: “Аз –  1/8 бира!”

Барманът не издържал: “Чакайте малко … Знам ги вашите трикове – Ето ви две халби бира за всички!”

Има само 10 вида хора: тези, които разбират двоичната система и тези, които не я разбират.

Биолозите

***

Павлов седи в кръчмата и пие бира. Внезапно телефонът в заведението извънява. Павлов скача и извиква: “По-дяволите, забравих да нахраня кучето!”

Всякакви учени

Физик, математик и инженер стоят на полето. На всеки е даден един и същ брой дъски за ограда и им казали да оградят максимално възможния брой овце.

Инженерът построил малка, но здрава кошара във формата на квадрат.

Физикът построил кошара във формата на кръг, с аргумента, че тази форма може да побере повече овце.

Математикът седнал в центъра на малката си кошара и казаа: – Приемаме, че съм навън.

***

Милиардер решил да разработи метод, с който да разберете кой ще спечели конните надбягвания. Повикал биолог, математик и физик, инструктирал ги и им дал по един милион долара за една година работа. Като изтекла годината, биологът казал:
– Вече знам точното родословие на конете, как са се представяли родителите им, как са ги хранили и каква е максималната скорост, която могат да развият.

Математикът:
– Имам точните статистически данни на предишните конни състезания, мога да предвидя приблизителните резултати от това …
Физикът:
– Трябват ми още десет години, петдесет милиона долара, няколко асистенти и лаборатория, но вече съм построил моделът на движение на абсолютно еластичен сферичен кон във вакуум!

***

Физик, математик и инженер били натоварени със задачата да намерят обема на червена гумена топка.
Физикът потопил в чаша с вода топката и измерил обема на изместената течност.
Математикът измерил диаметъра на топката и изчислил тройния интеграл.
Инженерът взел от масата “Таблици за обема на червени гумени топки” и намерил обема.

***

Провежда се експеримент за оцеляване. В заключени стаи затварят поотделно инженер, физик и математик. Във всяка стая има заключен сандък с храна. Няколко седмици отварят стаята на инженера. Сандъкът е отворен, инженерът сит и доволен от живота. Показва един пирон – “Огънах го като шперц, отварих ключалката.”

Отишли при физика. Сандъкът разцепен на парчета, физикът сит, доволен. Показва им лист с изчисления: – “Тук съм изчислил, къде е слабото място на сандъка, чукнах го и той се разпадна

Влизат при математика. Сандъкът затворен, подът, стените, всичко е покрито с формули. На пода седи сърдит и измършавял математикът: – “Значи, да тръгнем от доказване на противното. Да предположим, че сандъкът е отворен.

***

Задали един и същ въпрос едновременно на физик и математик: “Кое антонимът на “паралелно”?”
Физикът: “последователно.”
Математикът: “перпендикулярно”.

Източник: offnews