10 Годишно момче разказва за странни факти от нашия свят! Вижте какви!
Не всеки ден можем срещнем човек, който си спомня живот преди раждането. Такъв е случая с Флавио Кабобианко, едно странно дете- медиум. Той има любопитни твърдения за Бога, живота и странни рисунки.

Книгата му „Идвам от Слънцето“, която е издадена, когато Флавио е на 10 години, съдържа уникални рисунки за Вселената, контакта между материя и антиматерия, пространството, времето, душата и нейното въздействие, енергията на планетите от Слънчева система и други.

Шест години след първото отпечатване на книгата са изкупени 20 000 копия на испански език. След това книгата е преведена на още други езици. След големия брой интервюта с момчето, автор на книгата и направените коментари на извести личности от науката, психологията и духовността, книгата е издадена отново заради факта, че космологията на Флавио, изградена през първите му седем години, е напълно запазена.

Нещо повече, с течение на времето тази памет, която е запазена от преди раждането му, разбирането, изложено от дете, намира все повече общи точки с теориите на най- сериозните изследователи, един от които е д-р Джоузеф Чилтън Пиърс, професор в университета в Ню Йорк, който пише предговор към изданието на английски език.

Книгата е сбор на всички спомени на Флавио Кабобианко, от първите 10 години от живота му. Издаването на книгата му в края на 1991 г., принуждава Флавио, който тогава е само на 11 години да се утвърди като млад писател. Сред съучениците си в училище, Флавио се подвизавал като срамежливо и добро дете.

Средствата за масова информация се интересували повече от доказателствата за учудващите му знания, отколкото да ги проучат заедно с него.

Източник: Prochetime.com