2019 – Годината на орела: Падат диктатури
2019 г. е Годината на Орела по славянския календар. Той, също като китайския и прабългарския, е основан на животни – символи, но е различен.

Орелът, още по-точно Реещият се орел, под чийто знак ще мине 2019 г. е свободолюбива птица, нетърпелива да донесе промени. Това е годината на смелите и гордите. В нея падат диктатури. Погрешен ход ще бъде да се правят манипулации, защото се обръщат срещу онези, които ги създават.

Най-ценените и най-важните качества през 2019 г. ще бъдат верността – и в любовта, и в приятелството, и към делото, и куражът. Предвиждат се и неприятности, срещу които трябва да се изправяме, а не да ги приемаме като даденост.

Източник: 19min