90% хората дават грешен отговор – Колко клечки има на масата?
Този път Интернет се забавлява с кибритени клечки, а дори 90 на сто от хората дават грешен отговорна въпроса.

Колко кибритени клечки има на снимката?

Внимателно гледайте, не бързате и само така ще дадете правилния отговор.

Източник: За Жената